Vägen till den Du vill vara börjar hos Dig själv!

Mental träning genom vägledande samtal online utan lång väntetid.

Inom idrotten är det känt att man kan använda sig av mental träning genom att träna sina tankar för att nå bättre resultat. På samma sätt som du kan träna upp dina muskler, kan du träna din mentala förmåga.

Genom att visualisera målbilden, kan du träna ditt sätt att tänka. När du kontrollerar dina tankar, kan du ändra ditt tankemönster.

Kämpar du med att göra förändringar? De som nått sitt mål har alla gemensamt bestämt sig för att göra något och sedan gjort det.

Angela – Tanke till handling vänder sig till dig som vill göra en förändring, men som inte vet hur. Tillsammans arbetar vi för att du ska nå ditt mål.

Vi upprättar ett kontrakt utifrån ditt mål som utgör grunden i våra samtal.

Mellan våra samtal får du med dig övningar att reflektera kring, vilka sedan ligger till grund för våra kommande samtal.

Varmt välkommen!

Facebook


Linkedin