21 nov

Behov av uppmärksamhet

Vi behöver alla bli bekräftade. En del har svårt att be om det, ta emot eller ge det. Inom Transaktionsanalysen benämns all uppmärksamhet som smekningar. Om smekningar uteblir kan det leda till isolering, depression och känsla av vanmakt.

Behovet av att få uppmärksamhet är både biologiskt och psykologiskt nedärvt och lika viktigt som mat och sömn. 

Vi är till vår natur sociala och vi behöver ett sammanhang tillsammans med andra.

Just därför är förmågan att ta emot, ge och faktiskt även be om  positiv uppmärksamhet livsviktigt för att vi ska må bra.

20 nov

Möjlighet till återhämtning

Vardagen bjuder ofta på tillfälligheter i form av små pauser där vi väntar på något. Ex i bilkö, i mataffären eller i väntan på en utskrift  från kopiatorn.

I dessa stunder kan du välja om du vill bli irriterad och reta upp dig eller om du vill använda tiden till återhämtning.

Vad väljer du?