21 nov

Behov av uppmärksamhet

Vi behöver alla bli bekräftade. En del har svårt att be om det, ta emot eller ge det. Inom Transaktionsanalysen benämns all uppmärksamhet som smekningar. Om smekningar uteblir kan det leda till isolering, depression och känsla av vanmakt.

Behovet av att få uppmärksamhet är både biologiskt och psykologiskt nedärvt och lika viktigt som mat och sömn. 

Vi är till vår natur sociala och vi behöver ett sammanhang tillsammans med andra.

Just därför är förmågan att ta emot, ge och faktiskt även be om  positiv uppmärksamhet livsviktigt för att vi ska må bra.