23 jun

Juni månads tanke

Acceptans är en viktig del
för att kunna gå vidare.
© Angela Bohlin