14 apr

…Känslomässigt stöd och hopp…

Vi är några samtalsterapeuter som gått samman för att se på vilket sätt vi kan stödja våra medmänniskor i coronatider. Mer information kommer inom kort