06 jul

Mental träning

För att förändra ett beteende, behöver man först förändra sitt tankemönster. Det kan man göra genom mental träning.

Om du är nyfiken på vad det innebär, så får du gärna ta kontakt med mig