14 aug

Tacksamhet

Det finns många olika människor. Ett exempel är att det finns vissa som är otacksamma för allt och vissa som är tacksamma för det minsta lilla.

Vissa ser livet som en börda medan vissa ser livet som en möjlighet.

Hur vi väljer att tänka och hanterar situationer, har en stor inverkan på hur vi mår.

© Angela Bohlin