30 sep

Tankens kraft är mäktig

Det finns olika sätt att påverka sitt liv. En del lägger om sin kost för att må bättre, andra byter arbete eller väljer att bryta sig ur en relation som inte fungerar.

Alla val du valt eller låtit bli att välja, har gett eller ger dig livserfarenheter.

Likaså är det när du blir medveten på den inre dialog som du för inom dig. Den ger dig också möjlighet att påverka dina tankar.