Tjänster

Konsultation

Vi går igenom vilket behov du har och
vad det är som du önskar få stöd i eller med.

Det gör vi för att se om det jag har att erbjuda
är rätt för dig eller om jag ska guida dig vidare.

Du och ditt behov är mitt fokus!

Enskilda samtal

Enskilda samtal vänder sig till dig som har
ett särskilt ämne/ en situation eller som önskar
stöd i att sortera och prioritera för att komma vidare.

Måbra-samtal

Måbra-samtal vänder sig till dig som är ensam
och behöver någon att prata eller till dig som vill
prata med någon som inte vill belasta familj och vänner.

Personlig utveckling

Riktar sig till dig som vill bli ditt bästa jag

Vi arbetar med Vardagspsykologi där vi arbetar
utefter en manual.

Under behandlingen träffas vi för personliga samtal i mitt samtalsrum, via Skype, via telefon eller via mail.

Mellan träffarna får du övningar, som gör att du får möjlighet att träna dina färdigheter.

Längd: 10 sessioner

Mental träning

Vi arbetar med visualisering, målbildsträning
och avslappning

Vi upprättar ett kontrakt utifrån Ditt mål
som utgör grunden i våra samtal.

Mellan träffarna kommer Du att få övningar
som vi följer upp vid nästkommande träff.

Längd: 10 sessioner


Priser

  • Enskilda samtal 500 kr
  • Måbra samtal. 400 kr
  • Mental träning. 4 500 kr
  • Personlig utveckling 4 500 kr

Betalning sker mot faktura via BankGiro eller Swish

Till kontaktsidan »